Make your own free website on Tripod.com

MAJLIS GURU KAUNSELING KEBANGSAAN

Home
PERLEMBAGAAN MGKK TERKINI
AJK MGKK PK 2007
BORANG KEAHLIAN MGKK
Dokumen Lampiran Permohonan Pendaftaran
PENDAFTARAN KAUNSELOR
Links
Contact Us
lkm_logoc.gif

:: PENGENALAN
Sesuai dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam masyarakat Malaysia, profesion kaunseling memerlukan suatu pengawalan yang diiktiraf dengan akta yang tersendiri. Akta 1998 (Akta 580) memberikan kuasa secara sah ke atas pengawal seliaan perkhidmatan kaunselor serta semua aktiviti kaunseling di Malaysia.

Akta Kaunselor ini telah diwartakan pada bulan Mac 1998. Semenjak tarikh tersebut Lembaga Kaunselor telah ditubuhkan (mengikut peraturan undang-undang Malaysia) bertujuan bagi memastikan perlaksanaan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580) Lembaga Kaunselor mengandungi seorang Presiden yang dilantik dari kalangan kaunselor berdaftar dan 13 orang ahli lain dari kalangan kaunselor berdaftar dan organisasi kerajaan Malaysia.